Praktische info

Mobiel

Het plastic Lab is een mobiel labo, vol met technologische en hightech experimenten, rond recyclage en kunststofverwerking. Het mobiele labo wordt begeleid door een ervaren techniekcoach met kennis van de doelgroep en de leerstof.

Gratis

Het plastic Lab kan je, dankzij de organisaties PlastIQ en Go4circle, vanaf 1 mei 2017 gratis boeken via de reserveringsmodule op deze website. Het boeken moet minimum één maand op voorhand gebeuren. Dit kan als klas, school of organisatie.

Voor wie?

We richten ons op de leerlingen van het zesde leerjaar van het lager onderwijs. Zij moeten immers een belangrijke beslissing nemen voor een studie-of beroepskeuze. Daarnaast sluiten de technische competenties die ze in het Plastic Lab aanleren perfect aan op de eindtermen van het vak wereldoriëntatie/techniek.

Workshop

Een workshop duurt ongeveer 2 uur. Via een doorschuifsysteem kunnen we zo maximum 20 leerlingen per sessie een zinvolle workshop laten beleven. Op één dag kunnen slechts twee sessies worden geboekt: één in de voormiddag en één in de namiddag. Dit binnen dezelfde school. Daar we rekening moeten houden met een opzet-en afbouwtijd zullen de workshop steeds plaatsvinden tussen 09u00 en 15u30. Bij meerder klassen kan het plastic lab ook voor meerdere dagen geboekt worden.

Grondstof

Als grondstof voor het productieproces gebruiken we recyclagemateriaal. Dit materiaal moet door de klas of school ingezameld worden. Het ingezamelde kunststofafval moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kan je vinden bij de link inzamelen recyclaat. Indien onvoldoende recyclaat (grondstof) wordt ingezameld wordt een bijdrage van €1 per leerling aangerekend.

Infrastructuur

Het plastic Lab bestaat uit een aantal machines van meer dan 300 kg. De ruimte die de school moet voorzien is steeds op het gelijkvloers (geen trappen of niveauverschillen). De ruimte moet minstens 36 m² groot zijn (vb: een klaslokaal) en meerder stroomaansluitingen hebben.


Bij vragen of onduidelijkheden kan je contact opnemen met....

Janos Wylin
Techniekcoach Plastic LAB
janos.wylin@plastiq.be